Sök och finn Gud

En gång, så sökte och fann Gud mig. Sen sa Han att jag ska söka Honom.
– Men vadå Gud, sa jag. Varför ska jag söka dig? frågade jag.
– Jo för Mig kan du inte söka nog mycket. Mig kan du heller inte finna nog mycket. Jag är stor.

I evigheten kommer Guds barn inte kunna annat än att vara med Jesus. För då ska vi på riktigt se den kärlek Han är. Men här på jorden kan vi välja att prisa honom. Det är vackert och spännande! Jag vill vara med Gud.

Psalm 103:12-14
Så långt som öster är från väster
låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig
över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade,
han tänker på att vi är stoft.

Det finns mer glädje, mer frid och mer till livet än vad du kan ana! Det finns hos Jesus.