Många i alla åldrar tog emot Jesus, Himmelen är öppen!

 

Missionsresa till Filippinerna med NSSM

Den 4 Februari reste vi i klassen till Filippinerna, där började vi vår tur med att besöka Happy Church i Ozamiz City. En församling som ständigt växer och som Nordic Harvest Mission länge har haft utbyte med. Vi följde med under deras evangelisering ute i mindre byar där vi gick omkring och bjöd in till möte. Sedan predikades det, drama och dans framfördes av oss och Filippinerna.

Många tog emot Jesus!

Många i alla åldrar tog emot Jesus och många blev helade. På Mötena i Happy Church skedde detsamma, Himmelen är öppen!

Resten av missionsresan var vi i Hernani där vi besökte Nordic Harvest Bible Community, Child Care Center, ett center för föräldralösa eller övergivna barn. När vi landade i Tacloban för att resa till Hernani fick vi se förödelsen efter tyfonen Yolanda men barnhemmet träffades inte av vågen tack vare att det är byggt bakom ett berg. Vid första mötet tillsammans med barnen på barnhemmet kom Gud så starkt att många av dom föll till marken, dom är mycket tappra men såren är ändå djupa. Vi fick möta många vars anhöriga hade dött i tyfonen men de gav inte upp.

200 döpta och runt 300 frälsta

En av dagarna var det dop vid en strand och regnet piskade oss, den dagen döptes över 200 personer och vi i klassen fick vara med och hjälpa till vid dopet. En annan dag var det stormöte utanför NHBC där det var ca 2000 inbjudna då predikade Håkon Fagervik och ca 300 tog emot frälsningen. Vi i klassen fick sedan be och välsigna dessa nya och många av dom blev i sin tur helade.

Vid ett studentområde i Salcedo fick vi vara med och gräva och cementera en grund för ett studentboende för kristna ungdomsledare. Det planeras att byggas boende för både killar och tjejer.

I Hernani hjälpte vi en familj att lägga nytt plåttak och att bygga ett nytt större kök.

Området Östra Samar är den fattigaste regionen i Filippinerna och nu när tyfonen träffade blev det ännu fattigare, vi fick se hur lite en människa kan leva på men ändå vara så positiv.

Vi besökte ett ålderdomshem och fick be för en man som hade fått stroke så han inte kunde röra sin vänstra sida av kroppen och han blev rörd av Gud så att han kunde lyfta på sin vänstra fot, Bön hjälper!

Vår klass har tagit mycket lärdom av denna resa, och vi har klarat oss ifrån allvarlig sjukdom. Vi har haft det både utmanande och även roligt som när de filippinska ungdomarna tog med oss på badäventyr eller spelade fotboll med oss. Vi har fått åka på Jeepney-tak och vi har fått se Gud göra så många goda ting. Vi reste hem till Norge den 4 mars, många i klassen vill redan tillbaka!

Jag kan rekommendera att resa till NHBC och hjälpa till. Hernani behöver all hjälp de kan få!

// Per Ekerby, Nordic School of Superntural Ministry