Mitt livs bästa affär!

Att överge mig själv till Jesus är den bästa affär som jag någonsin gjort. Må-bra knep i all ära men det bästa är byteshandel på himmelska principer!
Skräp och trasor mot guld och diamanter.

huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande
(Jesaja 61:1)

Jesus vill gärna byta allt det jobbiga och svåra som du bär på mot hans milda ok och lätta börda. Att bära hans ok innebär ro för hela själen. Hjärtat blir förankrat i tro, hopp och kärlek.
En okontrollerbar glädje över frälsningen skapas i ditt hjärtas inre och inför Gud får du mättas av glädje.

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila.Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt
(Matt 11:28-30)

 

/Elia