Fire of God, globen

Vi var nyligen ett gäng i Stockholm på konferensen “Fire of God” som hölls av 4 unga män och sändes på kanal 10. Det var en enormt tros-styrkande helg med härlig lovsång och Guds närvaro.  Det var inspirerande att se frimodigheten hos Charles, Omid, Patrik och Francis som tagit ett väldigt stort steg i lydnad och tro för att göra detta möjligt. Helt fantastiskt!

Jag trodde att det skulle bli nästan fullsatt men det var långt ifrån fullsatt. Men en häftig sanning i Guds rike är att Gud inte söker inte en folkmassa, Gud söker en person. En person som ger sig hän Honom. En person som utifrån kärlek umgås med Honom och lyssnar till Hans röst.

Det är inte politik vi håller på med, Gud behöver inte många för att förändra en situation eller ett land:

 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”
 (Matt 18:19-20)

 

“Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.” (1 Tim 5:16)

Tänk till exempel på Jonathan och hans vapendragare som ensamma fick fiendearmén på flykt efter att ha stött ner ett 20 tal män.(1 sam 14)
Ett annat exempel är profeten Jona som åkte till den stora staden Ninevé. Allt folket trodde hans budskap och vände sig till Gud.

Tänk vad du kan göra tillsammans med Gud!
Om du lyckas hitta två eller tre som du kan komma överens med här på hela jorden så kan era böner åstadkomma mäktiga ting.

Jag vill avsluta med ett stort tack till Jesus men också ett stort tack till Omid, Charles, Patrick och Francis som vågade lyssna och följa Guds röst. Lydnad leder till välsignelse.

Tack.

/Elia