• Intervju med Matt Sorger

    Kort intervju med gästtalaren från Awakening konferensen i maj 2012

  • Dop 25 Juli 2009

    Igår Lördag hade vi glädjen att döpa ännu en nyfrälst kille. Det regnade och stormade men Gudsnärvaron var stark. Efteråt hade vi möte och fest hemma i Mårdsund, huset fullt. Härlig lovsång, stark förbön och många blev välsignade och drukna av Den Helige Ande.

  • Dop 28 juni 2009

    I söndags fick vi döpa två härliga ungdomar nere i storsjön!